Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na Ekumenickú bohoslužbu slova za jednotu kresťanov, ktorá sa uskutoční dňa 21.1.2019 o 18.00 hod.,v Historickej radnici,na Hlavnej 59, v Košiciach. Viac na plagáte.

Moderátor a zástupca ES: Radoslav Lojan, Dušan Havrila

 

social position

Share this post