ES sa dištancuje od „Ekumenickej bohoslužby“ počas PRIDE Košice 2019

ES sa dištancuje od „Ekumenickej bohoslužby“ počas PRIDE Košice 2019

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice sa dištancuje od „Ekumenickej bohoslužby“ počas PRIDE Košice 2019 dňa 25. augusta 2019.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice už 25 rokov pripravuje v rámci svojho presne schváleného programu členmi ES ekumenickú bohoslužbu, ktorú ponúka všetkým obyvateľom mesta Košice a širokému okoliu a pravidelne informuje aj o ďalších aktivitách svojho združenia.

Ekumenické spoločenstvo nikdy neparticipovalo a nepripravovalo „Ekumenickú bohoslužbu“ počas PRIDE Košice v súčasnosti ani v minulosti.

Vedenie ES Košice

social position

Share this post