Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia

Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia

ES Košice pripravuje Medzinárodnú ekumenickú konferenciu s témou: Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia, ktorá sa uskutoční 14.11.2019 na TF KU,v spolupráci s Magistrátom mesta Košice v rámci slávnosti 650.výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice. Slávnosť bude pokračovať o 18.00 hod spoločnou ekumenickou bohoslužbou, ktorú bude celebrovať J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Plagát medzinárodnej ekumenickej konferencie

social position

Share this post