Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve

Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve

Ekumenické spoločenstvo cirkví a  náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci so  Združením FEMAN, Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice pripravuje medzinárodné ekumenické sympózium pod názvom:

„Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve.“

Sympózium sa bude konať v rámci podujatí 6. ročníka DNI UKRAJINY 2020 v Košiciach a uskutoční sa dňa 09.10.2020 o 10:00 hod.

Miesto konania je aula Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Hlavná 89 v Košiciach.

Cieľ sympózia:

  1. Výmena skúseností zo života Ekumenického spoločenstva v Košiciach a pohľad na ekumenizmus na Ukrajine.
  2. Cezhraničná spolupráca Slovensko – Ukrajina z pohľadu splnomocnenca mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice – Užhorod.

Pozvaní účastníci sympózia:

  1. členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice
  2. členovia Ekumeny na Zakarpatí – mesta Mukačevo, mesta Užhorod , Zakarpatskej duchovnej rady
  3. gubernátor oblasti Zakarpatie, zástupcovia mesta Mukačevo a Užhorod
  4. Komisia cirkví pri Magistráte Mesta Košice a Komisia pre cirkvi a dialóg pri VUC Košice

Po skončení sympózia bude spoločná ekumenická bohoslužba.

social position

Share this post