Spomienka na 76. výročie deportácie židov z Košíc

Spomienka na 76. výročie deportácie židov z Košíc

Dňa 31.05.2020 sa na židovskom cintoríne v Košiciach uskutočnila spomienku na 76. výročie deportácie vyše 14.000 židov z Košíc a okolia, ktorú zorganizovala Židovská náboženská obec Košice. Na tejto spomienke sa za ES Košice zúčastnil aj prof. Anton Konečný, ktorého príhovor uvádzame v plnom znení:

„Ďakujem za pozvanie ES na spomienku na 76. výročie deportácie vyše 14.000 židov z Košíc a okolia. Dovoľte mi podeliť sa s myšlienkami na súvislosti s touto smutnou udalosťou, ktorú si nemožno nevšímať i dnes a to nielen zo strany židov, ale i všetkých národov Európy. Je v záujme budúcnosti každého človeka a ľudstva ceniť hodnoty človek a život.

My tu v Košiciach máme svoje určité špecifikum ES KE, ktoré sa týchto spomienok zúčastňuje od svojho vzniku r. 1995. Už 26 rokov sa opravdivo zbližujeme. Vzťahy ES KE a ŽNO Košice môžeme pomenovať aj krásnym slovom: priateľstvo.

Dovoľte mi pripomenúť významné osobnosti: Na začiatku to bol laik – pán Vlček Braun, rabíni Dov Goldstein a najmä Jossi Steiner. Nezabudnuteľne poznačil 10 rokov ES KE. Pripomeniem:

  1. Kresťansko-židovskú púť do Izraela ako Svätej Zeme na židovské a kresťanské pamätné miesta a oficiálne prijatie na najvyššej úrovni.

Udialo sa mne až nepredpokladané zblíženie. Ktoré dialógmi pokračuje v kontexte svetového dialógu kresťansko- židovského. Konkrétne:

  1. Boli sme na kresťansko – židovskom sympóziu v Jeruzaleme r. 2009. Spoznali sme sa s rabínkou Silvijou Šemen a rektorom židovského seminára pre Brazíliu Abrahámom Skorkom. Obaja sú osobní priatelia Bergolia – terajšieho pápeža. Bergolio kázal v jeho synagóge a Skorka napísal úvod ku Bergoliovej knihe. Aj tu je tiež reč nielen o komunikácii, ale i o priateľstvách.

Ak čítam nejakú zaujímavú správu, prepošlem ju pánovi rabínovi Jossimu. Napríklad v októbri 2019 poslal Svätý Otec František blahoželanie Židovskej komunite, adresované hlavnému rímskemu rabínovi Riccardovi Di Segnimu k Novému roku  5780, ku sviatku Deň zmierenia (Jom kipur) a aj Sviatku stánkov. Pozdravil pritom aj židovské komunity vo svete a to slovami, ktorými by som ukončil tento pozdrav:

Nech Najvyšší vo svojom večnom milosrdenstve všade posilňuje naše putá priateľstva a túžbu podporovať neustály dialóg pre dobro všetkých.

Šalom alechem.“

social position

Share this post