Ekumenizmus v duchovnej službe

Ekumenizmus v duchovnej službe

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice uskutoční vedeckú konferenciu pod názvom: „Ekumenizmus v duchovnej službe„. Online konferencia sa uskutoční v spolupráci s Mestom Košice pod záštitou Mons. Františka Rábeka dňa 12.11.2020 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Toto podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 v dňoch 9. – 15. 11. 2020. Program a bližšie informácie o spôsobe pripojenia sa na on-line prednášku budú zverejnené na http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta.

Viac aj na: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14643

social position

Share this post