Návštevu pápeža Františka v Grécku v dňoch 4. – 6. decembra 2021

Návštevu pápeža Františka v Grécku v dňoch 4. – 6. decembra 2021

Pápež František v Grécku začal zdvorilostnou návštevou Svätého Otca u hlavy Gréckej pravoslávnej cirkvi Hieronyma II. Pri stretnutí obnovil prosbu o odpustenie chýb katolíkov z minulosti a vyjadril úprimnú túžbu po jednote. Viac na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211204004

V nedeľu večer 5.12. 2021 sa konala aj zdvorilostná návšteva Jeho Blaženosti Hieronyma II. u Svätého Otca na Apoštolskej nunciatúre v Aténach.

Dossier: https://www.tkkbs.sk/search.php?rstext=cygr2021&rskde=tsl

Vatican News TK KBS

Fotka TK KBS.

Pozri aj https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-11/vychodni-katolici-v-grecku-ocakavaju-papeza-posilnenie-identity.print.html

Arcibiskup Atén: Pápežova návšteva v Grécku je “príležitosťou pre jednotu”. Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211207032

social position

Share this post