Pripravované aktivity ES

Pripravované aktivity ES

  • 1.9. – 4.10.2022 – SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA OCHRANU STVORENSTVA
  • 23.9.2022  piatok – ekumenické sympózium „POMOC CIRKVÍ V ŤAŽKÝCH ČASOCH“ v spolupráci so združením FEMAN v rámci 8. ročníka Dni Ukrajiny v Košiciach v dňoch 22. – 29.9.2022   (Ing. Eduard Buráš)
  • 26.9.2022  pondelok o 19:00 hod. – VENI SANCTE pre vysoké školy na začiatku školského roka 2022/2023 s ekumenickou účasťou
  • október 2022 – 24. Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu
  • 6. – 20.11.2022 – FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA v Košiciach
  • 27.11. 2022 prvá adventná nedeľa – Adventný večer Božieho slova a hudby
social position

Share this post