Author - 3kum3na_3dit

Výzva náboženstvám venovať 14. máj 2020 modlitbe a pôstu za koniec pandémie

Medzináboženský výbor pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve v sobotu 2. mája zverejnil výzvu adresovanú všetkým náboženským lídrom a ľuďom akejkoľvek viery z celého sveta „obrátiť sa na Boha jednotným hlasom“ v modlitbe a pôste za ukončenie pandémie Covid-19 a jej negatívnych dôsledkov. Osobitným dňom modlitby a pôstu má byť štvrtok 14. mája 2020.

Vo výzve Výboru pre ľudské bratstvo sa okrem iného uvádza: „Pozývame všetkých ľudí na celom svete, aby sa obrátili k Bohu modlitbou, prosbami, konaním pôstu a skutkov milosrdenstva – každá osobu, v každej časti sveta podľa svojho náboženstva, viery či náuky -, aby Boh odstránil túto pandémiu, aby nás zachránil od tohto súženia, pomohol vedcom nájsť liek, ktorý by ju porazil a aby Boh oslobodil svet od zdravotných, ekonomických a humanitárnych dôsledkov rozšírenia tak závažnej nákazy.“

Výbor zároveň navrhol zorganizovať „na štvrtok 14. mája deň modlitby, pôstu a prosieb za ľudstvo a pozýva všetkých náboženských lídrov a ľudí celého sveta, aby odpovedali na toto humanitárne pozvanie obrátiť sa na Boha jednotným hlasom, aby ušetril ľudstvo, pomohol mu prekonať pandémiu, navrátil mu bezpečnosť, stabilitu, zdravie a blaho a aby sa po eliminovaní tejto pandémie náš svet stal ľudskejším a bratskejším“.

Read more...

Online Dialogue: Europe 2020

On the 9th of May we will celebrate Europe Day and through this online dialogue we will discuss the EU project: after 75 years of peace within the EU, how do we move forward?

Date: Saturday, May 9, 2020,  Europe Day
Time: 2.00 p.m. – 4.00 p.m.

Once you register on  https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/europa/

you will receive an email with the link and the password that will allow you to participate. Participation is free of charge.

Languages: German

Speakers on behalf of Ecumenical community in Kosice: presentation by Miroslav Gira, Dušan Havrila, Radoslav Lojan, Mgr. Jaroslav Széles

It’s been 70 years since the Schuman Declaration and we have enjoyed 75 years of peace in Europe. What about the future?

The European Union, which embraces 513 million inhabitants and a great diversity of Countries, cultures and identities, is a unique project in the history of humanity. It is the greatest peace project that followed the Second World War. Robert Schuman once said: “The European co-operation and integration could not, and must not, be limited to an economic and technical endeavour: it needs a soul, an awareness of its historical roots and its present and future responsibility, together with a political will to serve the common human ideal”. Thirty years ago, in 1989, we witnessed the fall of the Berlin Wall: it was a promising event, one that took us all, Easterners and Westerners, by surprise. A wave of euphoria swept over all Europe: peace in Europe, peace for all!

In 2020, 70 years since the Schuman Declaration, we will discuss the development of this human project and, above all, how to keep on making it better. We will speak about culture and values in Europe: how do we deal with our differences and what do we have in common? Which are our historical roots? What kind of future do we desire for Europe? Which are the main challenges that Europe must face? How can we work together to promote a stable peace in Europe, and which values are indispensible for this objective? We will try to answer these questions during our small groups’ discussions.

Program
2.00 p.m. Interactive introduction of the theme
2.15 p.m. Video by PAX: ‘Four future scenarios for Europe in 2040’
2.20 p.m. Dialogue at the ‘tables’ (parallel session with groups’ discussion)
3:20 p.m. Plenary session to gather feedback from the dialogue sessions

More at: https://www.together4europe.org/en/insieme-online-una-rete-virtuale-ma-reale/

Together for Europe in the Netherlands actively supports this initiative, organized by  Pax voor vrede en Comité Europadag Utrecht. Hope to see you!

Beatriz Lauenroth 

Photos of people: ©Canva

Read more...

Ekuména Košice výzva k modlitbe a pôstu za odvrátenie šírenia nového koronavírusu

Vážené Ekumenické spoločenstvo, delegáti a zástupcovia, milí bratia a sestry, modlitby a spoločenstvo okolo Pánovho stola v našich cirkevných zboroch a spoločenstvách potrebujeme vždy, no najmä v ťažkých časoch. Vzhľadom na aktuálny výskyt koronavírusu sa nechceme ani príliš znepokojovať a už vôbec nie panikáriť, ale chceme sa správať zodpovedne. S nádejou a láskou pripomíname uistenie z Božieho slova: Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Jn 16, 33. A na inom mieste: Božie Slovo nás povzbudzuje, že sme nedostali Ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu (2 Tim 1:7). Ak sa teda nemôžeme stretať v našich zhromaždeniach a Ekuméne, aby sme spoločne prežívali svoju vieru, ako sme zvykli, Boh nám ponúka príležitosť, aby sme sa obohatili nájdením nových spôsobov jej prežívania, aby sme znovu našli osobný vzťah s ním. Ako Ekumenické spoločenstvo stojíme pri svojich zboroch a spoločenstvách a prosme spoločne, ale aj individuálne, za odvrátenie šírenia nového koronavírusu. Špeciálne sa v tomto čase modlime najmä za zdravotníckych pracovníkov a tých, ktorí v rozličných povolaniach pre nový koronavírus v týchto dňoch pracujú, aby Slovensko túto situáciu zvládlo.

Tu je niekoľko iniciatív, ku ktorým sa môžeme pripojiť:

RKC: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200311041, https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200312032

GRKAT: http://kestaremesto.grkatke.sk/?p=2081

ECAV: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/pokracujme-v-modlitbach-o-20-00

ACS: http://ackosice.sk/cpt_news/usmernenie-korona-virus/

Refzbor: http://refzbor.sk/2020/03/

 

S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

moderátor ES

Read more...

Ekumenický pašiový sprievod 2020 ONLINE

V tomto roku pre šírenie svetovej epidémie koronavírusu jednotlivé cirkvi na území mesta Košice s rešpektom prijali nariadenie vlády a zrušili všetky verejné bohoslužby a teda aj Ekumenický pašiový sprievod. Informačné technológie ponúkajú  sledovanie priameho vysielania. Vedenie Ekumenického spoločenstva Košice sa rozhodlo pripraviť tohtoročný Ekumenický pašiový sprievod z jedného statického miesta a to z Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi dňa 10.04.2020 v piatok od 13:00 do 14:00 hod na tomto odkaze. Modlitby sa uskutočnia v uzavretom priestore Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi bez účasti veriacich na Bratislavskej ulici 1 v Košiciach so zabezpečením internetového prenosu, v súlade s prijatými hygienickými nariadeniami.

Archív: https://www.youtube.com/watch?v=G4syz6BwJpE&feature=youtu.be

Pozvánka pre médiá: Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vás pozýva na Ekumenický pašiový sprievod s témou Ježišových slov: Prišla moja hodina na Veľký piatok 10. apríla 2020 o 13:00 hod ONLINE. Podujatie podporilo Mesto Košice. Viac na priloženom plagáte. Pašiový sprievod 2020 – Plagát

Texty k Ekumenickému pašiovému sprievodu 2020

Read more...

EKUMENIZMUS a medzinárodná spolupráca Košice – Užhorod

Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva v rámci  „6.Dni UKRAJINY 2020 v Košiciach“ dňa  24.4. o 10.00  na sympózium pod názvom „EKUMENIZMUS a medzinárodná spolupráca Košice – Užhorod“ v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Read more...

Ekumenická bohoslužba slova 20.1.2020

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa dňa 20. januára 2020 v Historickej radnici na v Košiciach uskutočnila 26. Ekumenická bohoslužba slova za účasti cirkevných predstavených a približne stovky veriacich. Hlavným celebrantom a kazateľom bol protosynkel Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, archimandrita Jaroslav Lajčiak. Vo svojom príhovore archimandrita Lajčiak poukázal na Krista ako na cestu k jednote, ktorý je jediná cesta lásky a pravdy. Ekumenickej bohoslužby slova sa zúčastnili okrem cirkevných predstaviteľov aj predstavitelia miestnej správy a samosprávy mesta Košice, veriaci rôznych denominácii na území mesta Košice.

Ekumenické spoločenstvo na území mesta Košice

Plagát EBS 2020

Read more...

Adventný večer Božieho slova a hudby

Ekumenické  spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravilo Adventný večer Božieho slova a hudby, ktorý sa uskutočnil 30.11.2019 o 15,30 hod v chráme Evanjelickej cirkvi a.v. na Mlynskej č.23 v Košiciach. Program Adventného večera Božieho slova a hudby bol koncert z vianočnej produkcie Katky Koščovej a Jaroslava Dvorského, pri ktorom sme sa započúvali do nádherných tónov hudby a spevu. Adventným večerom Božieho slova a hudby, prichádzajú zamyslenia ktoré nám pripomínajú prichádzajúce Vianoce, sviatky lásky, pokoja a mieru. Adventným večerom sme priniesli pokoj prežívania predvianočného zhonu pri príprave blížiacich sa Vianočných osláv. Na Ekumenickej bohoslužbe slova sa zúčastnili zástupcovia mesta, samosprávy  a veriaci  kresťanských cirkví.

Read more...

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vás pozýva na Ekumenickú bohoslužbu slova pri príležitosti 25 rokov Ekumenického spoločenstva v Košiciach a 650 rokov od udelenia erbovej listiny mestu Košice. MOTTO: Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu (Ž 85,9). Miesto konania: Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho Košice, 14.11.2019 o 18.00 hod. Hlavný celebrant: prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD.

Plagát EBS 2019

Read more...

Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia

V rámci plánovaných aktivít, Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity Ružomberok, zorganizovalo  Medzinárodnú ekumenickú konferenciu na tému : Pastorácia Rómov, ktorá sa uskutočnila  dňa 14.11.2019, v dopoludňajších hodinách na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, Hlavná 89, v Košiciach. Konferencia pozostávala z dvoch častí  ktorú reprezentovali delegáti akademickej obce, cirkevný predstavitelia, delegáti  Ekumenického spoločenstva cirkví Mukačevo Zakarpatie, zamestnanci a pracovníci komunitných centier v Košiciach, i na Slovensku. Na záver Medzinárodnej ekumenickej konferencie, sa uskutočnila slávnostná ekumenická bohoslužba slova, za účasti delegátov a duchovných jednotlivých cirkví Ekumenického spoločenstva Košice a Mukačevo Ukrajina, ktorá sa uskutočnila o 18.00 hod., v kostole sv.Antona Paduánskeho v Košiciach, pri príležitosti 25.výročia Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice, a 650.výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice. Mottom bohoslužby bol Žalm 85,9 :  Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu. V závere slávnostnej bohoslužby za vedenie mesta Košice, predniesla krátky príhovor a poďakovanie  p.Mgr.Lucia Gurbáľová, námestníčka  primátora.

 Plagát medzinárodnej ekumenickej konferencie

Read more...

Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a náboženských spoločností na území mesta Košice, pripravilo za účasti predstaviteľov kresťanských cirkví a zástupcov mesta Košice, tradičnú Ďakovnú ekumenickú bohoslužbu slova, ktorá sa uskutočnila 27.10.2019 ,o 18.00 hod. v modlitebni Cirkvi bratskej, Kováčska 31,v Košiciach. Hlavným kazateľom bol duchovný Cirkvi bratskej p.Rastislav Betina.Témou Ďakovnej ekumenickej bohoslužby za úrodu bol Žalm 145,15-16 : ,,Na teba sa opierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.“ Po skončení Ďakovnej ekumenickej bohoslužby za úrodu, bolo pripravené agapé kde sa stretli v priateľskom a súdržnom dialógu predstavitelia kresťanských cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice.

Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu

Read more...