Návštevu pápeža Františka v Grécku v dňoch 4. – 6. decembra 2021

Pápež František v Grécku začal zdvorilostnou návštevou Svätého Otca u hlavy Gréckej pravoslávnej cirkvi Hieronyma II. Pri stretnutí obnovil prosbu o odpustenie chýb katolíkov z minulosti a vyjadril úprimnú túžbu po jednote. Viac na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211204004

V nedeľu večer 5.12. 2021 sa konala aj zdvorilostná návšteva Jeho Blaženosti Hieronyma II. u Svätého Otca na Apoštolskej nunciatúre v Aténach.

Dossier: https://www.tkkbs.sk/search.php?rstext=cygr2021&rskde=tsl

Vatican News TK KBS

Fotka TK KBS.

Pozri aj https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-11/vychodni-katolici-v-grecku-ocakavaju-papeza-posilnenie-identity.print.html

Arcibiskup Atén: Pápežova návšteva v Grécku je “príležitosťou pre jednotu”. Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211207032

Read more...

VENI SANCTE s ekumenickou účasťou 27.09.2021

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s TF KU, KS Košice, Univerzitným pastoračným centrom sv. Košických mučeníkov a Mestom Košice Vás pozýva dňa 27. septembra 2021 o 19:00 hod. na slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach pri príležitosti začiatku akademického roka 2021/22.

Prinášame fotogalériu (autor: Jarinová Martina) zo slávnostného VENI SANCTE s ekumenickou účasťou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach pri príležitosti začiatku akademického roka 2021/22:

Read more...

Svetový deň modlitieb 2021 za krajinu Vanuatu

Svetový deň modlitieb (SDM), svetové ekumenické hnutie, píše svoju históriu od roku 1887. Kresťanské ženy v USA v snahe pomôcť prichádzajúcim imigrantom sa spojili v modlitbe a v praktickej pomoci. Táto myšlienka nezištnej pomoci oslovila mnohých kresťanov na celom svete. Každý rok viac ako v 170 krajinách sa ľudia dobrej vôle oboznamujú so životom a problémami inej krajiny sveta. Bohoslužbu pripravujú kresťanské ženy tej krajiny, za ktorú sa potom modlia spoločne muži, ženy, deti na celom svete. Je úžasné, že v prvý marcový piatok sa svet spája v prosbách za vybranú krajinu.

Na Slovensku, v rôznych mestách, slávia kresťanské ženy Svetový deň modlitieb od roku 1989 ako ekumenickú slávnosť za účasti deviatich kresťanských cirkví.

Tento rok pripravili bohoslužbu kresťanské ženy zo súostrovia Vanuatu na tému: „Stavajte svoj dom na pevnom základe!“ V súčasnej situácii vo svete je téma viac ako aktuálna. Pevným základom pre človeka je Ježiš Kristus a Jeho učenie, ktoré nájdeme vo Svätom písme. „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa neostal v tmách“ (Jn 12, 46).

Na Slovensku sa pre zhoršenú pandemickú situáciu nemôžu sláviť bohoslužby SDM.

Slovenský výbor SDM pozýva na živý prenos ekumenickej bohoslužby z Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov v Bratislave – Palisádach

v piatok 5.3.2021 o 17:00 hod. cez YouTube kanál:

https://youtu.be/aA3TEEezRF8

Potrebné informácie a materiály sú na stránkach:

https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu

www.facebook.com/sdmslovensko

V závere bohoslužby bude vyhlásená finančná zbierka na projekt podpory vzdelávania 200 mladých žien na Vanuatu, s názvom „ Budovanie vodcovských schopností“. Na Slovensku bude realizovaná prostredníctvom bankového účtu Slovenského výboru SDM.  Vďaka za modlitby a finančnú podporu pre ženy na Vanuatu.

Číslo bankového účtu SDM: SK25 0900 0000 0000 1148 5517

Kontaktné osoby:

Eva Klepáčová, predsedníčka Slovenského výboru SDM

klepacovaeva@gmail.com

+421 903 328 182

Read more...

Pozvánka na ďakovnú ekumenickú bohoslužbu za úrodu

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v regióne a na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR plánovaná Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu sa bude konať online v nedeľu 25.10.2020 o 17.00hod. v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova 40, 040 01 Košice.  Prenos sa uskutoční cez TV LOGOS.

Read more...

Ekuména Košice výzva k modlitbe a pôstu za odvrátenie šírenia nového koronavírusu

Vážené Ekumenické spoločenstvo, delegáti a zástupcovia, milí bratia a sestry, modlitby a spoločenstvo okolo Pánovho stola v našich cirkevných zboroch a spoločenstvách potrebujeme vždy, no najmä v ťažkých časoch. Vzhľadom na aktuálny výskyt koronavírusu sa nechceme ani príliš znepokojovať a už vôbec nie panikáriť, ale chceme sa správať zodpovedne. S nádejou a láskou pripomíname uistenie z Božieho slova: Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Jn 16, 33. A na inom mieste: Božie Slovo nás povzbudzuje, že sme nedostali Ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu (2 Tim 1:7). Ak sa teda nemôžeme stretať v našich zhromaždeniach a Ekuméne, aby sme spoločne prežívali svoju vieru, ako sme zvykli, Boh nám ponúka príležitosť, aby sme sa obohatili nájdením nových spôsobov jej prežívania, aby sme znovu našli osobný vzťah s ním. Ako Ekumenické spoločenstvo stojíme pri svojich zboroch a spoločenstvách a prosme spoločne, ale aj individuálne, za odvrátenie šírenia nového koronavírusu. Špeciálne sa v tomto čase modlime najmä za zdravotníckych pracovníkov a tých, ktorí v rozličných povolaniach pre nový koronavírus v týchto dňoch pracujú, aby Slovensko túto situáciu zvládlo.

Tu je niekoľko iniciatív, ku ktorým sa môžeme pripojiť:

RKC: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200311041, https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200312032

GRKAT: http://kestaremesto.grkatke.sk/?p=2081

ECAV: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/pokracujme-v-modlitbach-o-20-00

ACS: http://ackosice.sk/cpt_news/usmernenie-korona-virus/

Refzbor: http://refzbor.sk/2020/03/

 

S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

moderátor ES

Read more...

EKUMENIZMUS a medzinárodná spolupráca Košice – Užhorod

Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva v rámci  „6.Dni UKRAJINY 2020 v Košiciach“ dňa  24.4. o 10.00  na sympózium pod názvom „EKUMENIZMUS a medzinárodná spolupráca Košice – Užhorod“ v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Read more...

Adventný večer Božieho slova a hudby

Ekumenické  spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravilo Adventný večer Božieho slova a hudby, ktorý sa uskutočnil 30.11.2019 o 15,30 hod v chráme Evanjelickej cirkvi a.v. na Mlynskej č.23 v Košiciach. Program Adventného večera Božieho slova a hudby bol koncert z vianočnej produkcie Katky Koščovej a Jaroslava Dvorského, pri ktorom sme sa započúvali do nádherných tónov hudby a spevu. Adventným večerom Božieho slova a hudby, prichádzajú zamyslenia ktoré nám pripomínajú prichádzajúce Vianoce, sviatky lásky, pokoja a mieru. Adventným večerom sme priniesli pokoj prežívania predvianočného zhonu pri príprave blížiacich sa Vianočných osláv. Na Ekumenickej bohoslužbe slova sa zúčastnili zástupcovia mesta, samosprávy  a veriaci  kresťanských cirkví.

Read more...

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vás pozýva na Ekumenickú bohoslužbu slova pri príležitosti 25 rokov Ekumenického spoločenstva v Košiciach a 650 rokov od udelenia erbovej listiny mestu Košice. MOTTO: Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu (Ž 85,9). Miesto konania: Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho Košice, 14.11.2019 o 18.00 hod. Hlavný celebrant: prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD.

Plagát EBS 2019

Read more...

Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia

V rámci plánovaných aktivít, Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity Ružomberok, zorganizovalo  Medzinárodnú ekumenickú konferenciu na tému : Pastorácia Rómov, ktorá sa uskutočnila  dňa 14.11.2019, v dopoludňajších hodinách na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, Hlavná 89, v Košiciach. Konferencia pozostávala z dvoch častí  ktorú reprezentovali delegáti akademickej obce, cirkevný predstavitelia, delegáti  Ekumenického spoločenstva cirkví Mukačevo Zakarpatie, zamestnanci a pracovníci komunitných centier v Košiciach, i na Slovensku. Na záver Medzinárodnej ekumenickej konferencie, sa uskutočnila slávnostná ekumenická bohoslužba slova, za účasti delegátov a duchovných jednotlivých cirkví Ekumenického spoločenstva Košice a Mukačevo Ukrajina, ktorá sa uskutočnila o 18.00 hod., v kostole sv.Antona Paduánskeho v Košiciach, pri príležitosti 25.výročia Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice, a 650.výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice. Mottom bohoslužby bol Žalm 85,9 :  Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu. V závere slávnostnej bohoslužby za vedenie mesta Košice, predniesla krátky príhovor a poďakovanie  p.Mgr.Lucia Gurbáľová, námestníčka  primátora.

 Plagát medzinárodnej ekumenickej konferencie

Read more...

Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a náboženských spoločností na území mesta Košice, pripravilo za účasti predstaviteľov kresťanských cirkví a zástupcov mesta Košice, tradičnú Ďakovnú ekumenickú bohoslužbu slova, ktorá sa uskutočnila 27.10.2019 ,o 18.00 hod. v modlitebni Cirkvi bratskej, Kováčska 31,v Košiciach. Hlavným kazateľom bol duchovný Cirkvi bratskej p.Rastislav Betina.Témou Ďakovnej ekumenickej bohoslužby za úrodu bol Žalm 145,15-16 : ,,Na teba sa opierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.“ Po skončení Ďakovnej ekumenickej bohoslužby za úrodu, bolo pripravené agapé kde sa stretli v priateľskom a súdržnom dialógu predstavitelia kresťanských cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice.

Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu

Read more...