Kontakty

EKUMENICKÉ SPOLOČENSTVO CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE

 Adresa: Hlavná 91, 040 01 Košice

IČO: 31961304

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK43 0200 0000 0040 2482 4053/ kód banky: 0200 (VÚB banka, a.s.), SWIFT kód
BIC (Bank Identifier Code): SUBASKBX

Tel: 055/68 36 141; 0907 996 285

E-mail: ekumenake@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/ekumenake

Facebook: https://www.facebook.com/ekumenake

Moderátor ES: ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Zástupca moderátora ES: PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

Tajomníčka ES: Erika Mervová