Vianočné a novoročné prianie

Ctené dámy, vážení páni !
Uzatvárame náročný rok 2022, ktorý sa niesol v duchu mnohých bolesti, skúšok a preverenia
osobných kapacít a možnosti. Všeobecné napätie a nepokoj sa často premietali do reálnej podoby aj
osobných vzájomných medziľudských vzťahov. Napriek tomu nám bolo dopriate prežiť rok 2022 nie len v pokojnom, ale aj ekumenickom duchu. Všetkým, ktorý tento pokoj vytvárali a vnášali dobro medzi ľudí chceme v mene vedenia i všetkých členov Ekumenického spoločenstva v Košiciach poďakovať za službu, ktorú sme dokázali realizovať na poli duchovnom, spoločenskom i politickom. Je našim prianím, aby Dar Vianoc bol dobrou inšpiráciou k tvoreniu pokoja a vytváraniu takých medziľudských vzťahov, ktoré budú požehnaním pre našu osobnú i spoločnú službu Bohu i ľuďom. So želaním Božieho pokoja, milosti, radosti i dobrého zdravia pre dni blízke i budúce, pre dni vianočné i čas Nového roku 2023 Vám v mene Ekumenického spoločenstva v Košiciach prajú

Dušan Havrila, moderátor ES

Radoslav Lojan, zástupca moderátora ES

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *