EKUMENICKÉ SPOLOČENSTVO CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE

 Adresa: Hlavná 91, 040 01 Košice

IČO: 31961304

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo transparentného účtu: SK44 8330 0000 0026 0183 8449 (FIO BANK) SWIFT/BIC: FIOZSBAXXX

Tel: 055/68 36 141; 0907 996 285

E-mail: ekumenake@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ekumenake

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCam4dcHYw2QUwbIY-kpAuQg

Moderátor ES: PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

Zástupca moderátora ES: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Tajomník ES: Marieta Koščíková (dočasne poverená)