1.  Zborník z Ekumenickej medzinárodnej konferencie: DOBROVOĽNÍCTVO AKO SLUŽBA. Konferencia sa konala 20.11.2018 v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach. Zborník je zaradený aj vo vedeckej databáze Prohuman.sk: https://www.prohuman.sk/pedagogika/dobrovolnictvo-ako-sluzba-zbornik-2018

Zborník k dispozícii vo verzii pdf:

2. Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice, chronológia (1994 – 2015)

Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice, chronológia (2015 – 2019)

3.  V týchto dňoch vyšiel náš nový zborník z Ekumenickej medzinárodnej konferencie: PASTORÁCIA RÓMOV. Konferencia sa konala 14.11.2019 v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach.

Zborník k dispozícii vo verzii pdf:

4. Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., Ekuména na Zakarpatí a na Ukrajine skúsenosti z návštev a pobytu v rokoch 2012 – 2020.

Článok je k dispozícii:

5. Výročná správu Centra pre dialóg TF KU a Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice za rok 2022