Zo života Ekumenického spoločenstva

Plánované aktivity ES na r. 2019

Aj v nasledujúcom roku 2019 Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravuje zaujímavé aktivity, ktorých prvý náhľad... read more

Adventný večer Božieho slova a hudby

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v týchto dňoch pripravuje Adventný večer Božieho slova a hudby,... read more

Pozvánka na ekumenickú medzinárodnú konferenciu

Ekumenické spoločenstvo cirkví v spolupráci s Teologickou fakultou KU, pripravuje ekumenickú medzinárodnú konferenciu na tému : Dobrovoľníctvo ako služba,... read more

Najnovšie pozvánky Ekumenického spoločenstva

Galéria...

Spoznajte nás lepšie