Zo života Ekumenického spoločenstva

Pozvánka na slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou

Dekan TF KU a moderátor ES Košice doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. v spolupráci s KS Košice, UPC a... read more

Ekumenická výzva kresťanov k medzináboženskej solidarite v dobe COVID-u

„Slúžiť zranenému svetu v medzináboženskej solidarite: Kresťanská výzva k uvažovaniu a činnosti v dobe COVID-u 19”. To je názov... read more

Pozvánka na vedeckú biblickú konferenciu dňa 30.9.2020

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s GTF PU, SUJS SAV, C-SBBS, Centrom spirituality VZMLacka... read more

Najnovšie pozvánky Ekumenického spoločenstva

Galéria...

Spoznajte nás lepšie