Zo života Ekumenického spoločenstva

Plánované aktivity ES na r. 2019

Aj v nasledujúcom roku 2019 Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravuje zaujímavé aktivity, ktorých prvý náhľad... read more

Adventný čas

O bdení a o pripravenosti je čas adventu, ktorý  začneme. Advent je časom prípravy na prvý príchod Božieho Syna... read more

Festival sakrálneho umenia 2018

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s mestom Košice v týchto dňoch realizuje... read more

Najnovšie pozvánky Ekumenického spoločenstva

Galéria...

Spoznajte nás lepšie