Zo života Ekumenického spoločenstva

Spomienka na 76. výročie deportácie židov z Košíc

Dňa 31.05.2020 sa na židovskom cintoríne v Košiciach uskutočnila spomienku na 76. výročie deportácie vyše 14.000 židov z Košíc a okolia,... read more

Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve

Ekumenické spoločenstvo cirkví a  náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci so  Združením FEMAN, Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice... read more

Výzva náboženstvám venovať 14. máj 2020 modlitbe a pôstu za koniec pandémie

Medzináboženský výbor pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve v sobotu 2. mája zverejnil výzvu adresovanú... read more

Najnovšie pozvánky Ekumenického spoločenstva

Galéria...

Spoznajte nás lepšie