Zo života Ekumenického spoločenstva

Pozvánka na vedeckú biblickú konferenciu dňa 30.9.2020

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s GTF PU, SUJS SAV, C-SBBS, Centrom spirituality VZMLacka... read more

Spomienka na 76. výročie deportácie židov z Košíc

Dňa 31.05.2020 sa na židovskom cintoríne v Košiciach uskutočnila spomienku na 76. výročie deportácie vyše 14.000 židov z Košíc a okolia,... read more

Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve

Ekumenické spoločenstvo cirkví a  náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci so  Združením FEMAN, Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice... read more

Najnovšie pozvánky Ekumenického spoločenstva

Galéria...

Spoznajte nás lepšie