Zo života Ekumenického spoločenstva

Ekuména Košice výzva k modlitbe a pôstu za odvrátenie šírenia nového koronavírusu

Vážené Ekumenické spoločenstvo, delegáti a zástupcovia, milí bratia a sestry, modlitby a spoločenstvo okolo Pánovho stola v našich cirkevných zboroch... read more

Pre šírenie koronavírusu sa ruší Ekumenický pašiový sprievod 2020

Milí bratia a sestry, vzhľadom na situáciu s koronavírusom Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice... read more

EKUMENIZMUS a medzinárodná spolupráca Košice – Užhorod

Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva v rámci  „6.Dni UKRAJINY 2020 v Košiciach“... read more

Najnovšie pozvánky Ekumenického spoločenstva

Galéria...

Spoznajte nás lepšie