Zo života Ekumenického spoločenstva

SDM 2019 Slovinsko : „Poďte, všetko je pripravené.“

Vznikol roku 1887 v USA. Spoločným želaním žien z rôznych cirkví bolo zmierniť biedu prichádzajúcich imigrantov prostredníctvom modlitby a prejavením praktickej solidarity.... read more

Pozdrav prvého moderátora ES KE k 25 rokom ES v Košiciach

Ekuména Košice to je hlavne ekumenické  bratstvo, ale i inštitúcia. Má 25. rokov. Je zrelá, dospelá. Známa na celom... read more

Plánované aktivity ES na r. 2019

Aj v nasledujúcom roku 2019 Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravuje zaujímavé aktivity, ktorých prvý náhľad... read more

Najnovšie pozvánky Ekumenického spoločenstva

Galéria...

Spoznajte nás lepšie