Zo života Ekumenického spoločenstva

Pozvánka na slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou

Dekan TF KU a moderátor ES Košice doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. v spolupráci s KS Košice, UPC a... read more

Pozvánka na vedeckú biblickú konferenciu dňa 30.9.2020

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s GTF PU, SUJS SAV, C-SBBS, Centrom spirituality VZMLacka... read more

Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve

Ekumenické spoločenstvo cirkví a  náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci so  Združením FEMAN, Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice... read more

Najnovšie pozvánky Ekumenického spoločenstva

Galéria...

Spoznajte nás lepšie