Pozvánka na prezentáciu knihy V službe jednoty

Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a  Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach vás pozývajú na prezentáciu knihy Antona Konečného “V službe jednoty.“

Prezentácia sa uskutoční v rámci Festivalu sakrálneho umenia v pondelok 14.11.2022 o 17.30 hod. v priestoroch Auly Teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 89, Košice.

Viac informácií o knihe: Anton Konečný sa narodil v roku 1944. Kňazom sa stal v dobe totality a prijal spiritualitu jednoty Hnutia fokoláre, čo nasmerovalo jeho ďalšie pôsobenie a činnosť. Keď prišla sloboda, vykonával náročné úlohy: obnovu kňazského seminára a teologických štúdií v Košiciach. Popri službe v oblasti výchovy a vedy (v odbore liturgie) vstúpil aj na pole ekumenického hnutia. V knihe sa delí o svoje skúsenosti od mladosti až po súčasnosť – už sedem rokov pôsobí ako farár dôchodca v Zakarpatsku. Knihu vydalo vydavateľstvo Nové mesto.