Ekumenický pašiový sprievod 2020 ONLINE

Ekumenický pašiový sprievod 2020 ONLINE

V tomto roku pre šírenie svetovej epidémie koronavírusu jednotlivé cirkvi na území mesta Košice s rešpektom prijali nariadenie vlády a zrušili všetky verejné bohoslužby a teda aj Ekumenický pašiový sprievod. Informačné technológie ponúkajú  sledovanie priameho vysielania. Vedenie Ekumenického spoločenstva Košice sa rozhodlo pripraviť tohtoročný Ekumenický pašiový sprievod z jedného statického miesta a to z Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi. Spolupráca s Magistrátom mesta Košice a s Košickou regionálnou televíziou TELKE sa pripravuje.Viac už čoskoro…

Milí bratia a sestry, vyprosujeme vám všetkým veľa trpezlivosti, silu z modlitby a čítania Božieho Slova a pokoj srdca. Živme v sebe silnú nádej, že tento čas skúšky sa raz skončí a my sa budeme môcť stretnúť pri slávení ďalších aktivít ES.

Pôvodná pozvánka: Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vás pozýva na Ekumenický pašiový sprievod s témou Ježišových slov: Prišla moja hodina na Veľký piatok 10. apríla 2020 o 13:00 hod so začiatkom pri Evanjelickom kostole na Mlynskej 23 v Košiciach. Podujatie podporilo Mesto Košice. Viac na priloženom plagáte.

social position

Share this post