Entries by 3kum3na_3dit

Dni vďačnosti pri príležitosti 30. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a náboženských spoločností v Košiciach v spolupráci s mesto Košice  pripravilo bohatý program  pri príležitosti   30. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločnosti v Košiciach. Hlavná myšlienka týchto dní sa niesla v duchu božieho slova : Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. (1Tes 5,18). […]

Ekumenický pašiový sprievod 2024

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na 30. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok v Košiciach dňa 29.03.2024 o 13:00 hod. so začiatkom pri kostole ECAV na Mlynskej ulici. Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 29-ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území […]

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 2024

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov bude 23. januára 2024 o 18.00h na Historickej radnici, Hlavná 59, Košice. Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára. Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vzniklo v roku 1994. Tvoria ho: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev […]

Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu

Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pozýva na ďakovnú ekumenickú bohoslužbu za úrodu. Uskutoční sa 22. októbra 2023 o 18:00 v Kostole ECAV, Mlynská 23, Košice. Témou ďakovnej ekumenickej bohoslužby je Žalm 145, 15 -16: ,,Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju […]

Pozvánka na konferenciu „O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života bl. Sáry Salkaházi“

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás srdečne pozývajú na konferenciu „O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života bl. Sáry Salkaházi“ dňa 14.11.2023  na TF KU v Košiciach. SARA 2023

Slávnostné Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roku 2023/2024

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach a Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov v Košiciach v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás srdečne pozývajú na slávnostné Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roku 2023/2024 do seminárneho kostola Sv. Antona Paduánskeho dňa […]

Ekumenický pašiový sprievod 7.4.2023

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na 29. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok v Košiciach dňa 07.4.2023 o 13:00 hod. so začiatkom pri kostole ECAV na Mlynskej ulici. Téma: „… ja som cesta, pravda i život“ (Jn 4, 6) Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 29-ročnú tradíciu. […]

Ekumenický SDM 2023 za Taiwan

Prvý marcový piatok, každý rok sa na celom svete ženy zo všetkých kontinentov sveta spájajú v jednotnej modlitbe za určenú krajinu. Svetový výbor SDM vybral v roku 2023 krajinu Taiwan. Informované modlitby pripravili ženy z tejto krajiny a v Košiciach sa Ekumenický SDM uskutoční 3. marca 2023 o 17:00 h v modlitebni Cirkvi bratskej na […]

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 2023

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov bude 23. januára 2022 o 18.00h na Historickej radnici, Hlavná 59, Košice. Tohtoročná téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov znie: „Robte dobro; domáhajte sa práva.“ (Iz 1, 17) Táto bohoslužba sa bude konať na základe materiálov, ktoré pripravila Minnesotská rada cirkví. Texty, ktoré v nej zaznejú, sú inšpirované situáciou […]

Adventný večer Božieho slova a hudby

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na Adventný večer Božieho slova a hudby, v sobotu 26. novembra 2022 o 17:00 hod., v kostole Evanjelickej cirkvi a. v., Mlynská 23, Košice. Katka_Koščová_2022.jpg Na tomto podujatí budú prezentované výrobky detí z EŠMŠ a EMŠ (Evanjelická špeciálna materská škola a Evanjelická materská […]