Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve

Dňa 9. októbra 2020 sa v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach konalo medzinárodné ekumenické sympózium pod názvom „Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve“ v rámci Dni Ukrajiny v Košiciach.

Teologická  fakulta je súčasť Ekumenického spoločenstva v Košiciach, a spolu už niekoľko rokov rozvíja spoluprácu s Ekumenickými združeniami na Ukrajine, hlavne v Užhorode a Mukačeve. Vystala potreba túto spoluprácu zhrnúť a analyzovať a prizvať i jej partnerov, a to sú Mesto Košice, hnutie Fokoláre,  a najnovšie aj združenie Feman.

Záštitu nad podujatím prevzala námestníčka primátora Mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová. Mesto Košice má totiž s Ekuménou Košice a aj mestom Užhorod dlhoročné partnerské vzťahy. Mesto menovalo aj splnomocnenca pre vzťahy s Ukrajinou – Ing. Eduarda Buráša. Ten vhodne skoordinoval ekuménu Košice, ekumény na Zakarpatí a i  Združenie Feman, zamerané na širšiu cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. A tak sa i sympózium konalo i v rámci Dni Ukrajiny v Košiciach. Celé podujatie moderoval PaedDr. Dušan Havrila, PhD., moderátor ES v Košiciach.

V úvodnom pozdrave námestníčka primátora Mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová  vyzdvihla ekumenické iniciatívy v meste Košice, ktorých duchovný a spoločenský vplyv presahuje hranice Šengenu. Potom krátko vystúpil prítomný sekretár Veľvyslanectva SR v Kijeve Miroslav Denci a prejavil vzácnu pripravenosť napomôcť ekumenickým aktivitám na Ukrajine.

Videoprenos z Košickej auly Teologickej fakulty nás spojil s členmi ekumenických spoločenstiev na Zakarpatí na dvoch miestach – v Užhorode a v Mukačeve. Mohli sme sa nielen počuť, ale i sledovať prednášky, prednášajúcich a diskutujúcich. Nadviazali sme tak na vzácne minuloročné návštevy v zboroch, farnostiach, v centrách pre deti, alebo v rómskych kolóniách. Videli a počuli sme našich v Mukačeve – sestru moderátorku Vieru Fedivú, brata Fedora Rajčinca, syna nebohého biskupa Fedora a sekretára brata Roberta Spontáka a ďalších. Komunitu v Užhorode zastupoval brat sekretár Vadim Khlobas.

Riaditeľ Združenia Feman Ing. Eduard Buráš poukazoval na činnosť tohto združenia a na ďalšie možnosti rozšírenia spolupráce. Nasledujúca téma bola súčasný stav ekumény na Zakarpatí a UA (Anton Konečný, Slovák, pôsobiaci na Zakarpatí). Po pozdravoch zo Zakarpatia nasledovali analýzy, venované systematickému teologickému dialógu (doc. Radoslav Lojan) a praktickej spolupráci (Mgr. Jaroslav Széles), ktoré trvajú už vyše 5 rokov, a sú sústredené najmä na stretnutia v Košiciach a Sinjaku. Napriek aktuálnym zdravotníckym obmedzeniam podujatie obohatilo prítomných v oboch krajinách. V elektronickom výstupe istotne obohatí aj ďalších záujemcov o  rozvíjajúce sa aktivity v duchovnej, ale i v spoločenskej a sociálnej sfére.

Niekoľko myšlienok zo sympózia: Ekumenická spolupráca je pre pozitívny vplyv evanjelia vo svete nutná, hoci nie je samozrejmá, a len  postupne sa rozširuje. Ekumenické hnutie je Božie, medzinárodné a svetové.

Videozáznam z medzinárodného ekumenického sympózia si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://us02web.zoom.us/rec/share/XL5RL771hNkVCK2MssOg6viI26j35Wb6czNQIFXtBDMAls0ZNvc0rWgGCawWNkSq.KgQZOicTcUVrI2R9

* access Passcode: 2G?!@91J

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *