Entries by 3kum3na_3dit

Ekumenická bohoslužbá slova a hudby pri príležitosti pamiatky mučeníckej smrti M.J.Husa, 6.7.1415

Československá cirkev husitská pripravila dňa 3.7.2019 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole na Toryskej ulici,na Terase v Košiciach Ekumenickú bohoslužbu slova a hudby pri príležitosti pamiatky mučeníckej smrti M.J.Husa, 6.7.1415. Slávnostným kazateľom bol prof.ThDr.PaeDr.Pavol Dráb,PhD. Z Ekumenickej bohoslužby Vám ponúkame niekoľko fotografií.

5 jubilejné medzinárodné ekumenické stretnutie Sinjak 20.-22.5. 2019

Z Košíc prišla 7 členná delegácia ES, hnutia Fokoláre a Pro life už 20.5. večer. Po prechode navštívili Storožnicu a o. Antona, vypili pohár kvasu  a pricestovali sme cez Mukačevo a spolu s bratmi sestrami do Sinjaku, tiež v zastúpení ES a Pro life. Bola spoločná večera a neformálne stretnutia a potrebné práce – príprava techniky. Zrána 21.5. mali ubytovaní zvyčajné ekumenické modlitby. Medzitým […]

Ďakujeme všetkým za účasť na Ekumenickom Pašiovom sprievode na Veľký piatok 19.4.2019

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, pripravuje 25. Ekumenický Pašiový sprievod na Veľký piatok  19.4.2019 so začiatkom o 13.00 hod., pred Evanjelickým chrámom a.v., Mlynská č. 23, v Košiciach. Ide o 25. ročnú tradíciu sprítomnenia utrpenia Ježiša Krista prostredníctvom Pašiového sprievodu, ktorého sa zúčastnia a krátke zamyslenia prednesú predstavitelia jednotlivých cirkví pôsobiacich v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach. Sprievod […]

SDM 2019 Slovinsko : „Poďte, všetko je pripravené.“

Od roku 1887 organizujú kresťanské ženy vo vyše 180 krajinách Svetový deň modlitieb (SDM). Hnutie SDM pochádza z USA a korene má v svetovom misijnom hnutí. V Európe sa toto najväčšie ekumenické laické hnutie rozšírilo najmä po druhej svetovej vojne. V roku 1968 vznikol Medzinárodný výbor, ktorý vyberá témy a krajiny pre vypracovanie modlitebných textov. Termín SDM je stanovený na prvý […]

Pozdrav prvého moderátora ES KE k 25 rokom ES v Košiciach

Ekuména Košice to je hlavne ekumenické  bratstvo, ale i inštitúcia. Má 25. rokov. Je zrelá, dospelá. Známa na celom SK a i v ekumenických spoločenstvách v Európe. Zvonku: Je tu už výmena generácií: Terajší moderátor je už generačne mladší, jeho zástupca je jeden zo zakladajúcich členov. Vzhľad tejto mladej inštitúcie poznáme – má štatút, sídlo, sekretára na stály […]

Primátor mesta Jaroslav Polaček prijal zástupcov košického ekumenického spoločenstva cirkví

V Košickej historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach prijal v pondelok (14. 1. 2019) primátor mesta Košice Jaroslav Polaček zástupcov Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice. Okrem primátora sa slávnostného novoročného stretnutia so vzácnymi hosťami zúčastnili aj námestníčka primátora Lucia Gurbáľová, a predseda Komisie cirkví pri košickom mestskom zastupiteľstve, Bernard Berberich. Slávnostného prijatie poctil svojou […]

Plánované aktivity ES na r. 2019

Aj v nasledujúcom roku 2019 Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravuje zaujímavé aktivity, ktorých prvý náhľad Vám už teraz ponúkame a srdečne Vás pozývame zúčastniť sa ich. Tešíme sa na Vašu účasť a ďakujem Vám za Vašu priazeň Ekumenickému spoločenstvu cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice.

Festival sakrálneho umenia 2018

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s mestom Košice v týchto dňoch realizuje ďalší ročník Festivalu sakrálneho umenia v čase od 11. -25.11.2018. Vrámci festivalu pripravujeme Ekumenický koncert, ekumenickú bohoslužbu, výstavu v spolupráci s K91 v priestoroch TF a mnohé iné sprievodné aktivity, o ktorých Vás môžete nájsť informácie […]