SDM 2019 Slovinsko : „Poďte, všetko je pripravené.“

Od roku 1887 organizujú kresťanské ženy vo vyše 180 krajinách Svetový deň modlitieb (SDM). Hnutie SDM pochádza z USA a korene má v svetovom misijnom hnutí. V Európe sa toto najväčšie ekumenické laické hnutie rozšírilo najmä po druhej svetovej vojne. V roku 1968 vznikol Medzinárodný výbor, ktorý vyberá témy a krajiny pre vypracovanie modlitebných textov. Termín SDM je stanovený na prvý marcový piatok.  Cirkvi na Slovensku sa do Svetového dňa modlitieb prvýkrát zapojili v roku 1987. Pred 27 rokmi sa po prvý raz uskutočnili tieto spoločné modlitby kresťanských žien aj v Košiciach.

Tohtoročný Svetový deň modlitieb v Košiciach sa konal 1. marca 2019 o 17.00 hod. v Zbore Cirkvi bratskej na Kováčskej ulici. Prítomní veriaci sa  modlili spolu s košickými koordinátorkami SDM z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej, Československej husitskej, Evanjelickej, Gréckokatolíckej, Reformovanej a Rímskokatolíckej cirkvi. Texty modlitieb pre SDM 2019 pripravili kresťanské ženy zo Slovinska na tému „Poďte, všetko je pripravené!“ Počas ekumenickej bohoslužby sa v kázni prihovoril domáci zborový farár Rastislav Betina, ktorý interpretoval tento úsek z  Lukášovho evanjelia, aby sme na veľkú oslavu ako prvých pozvali chudobných a usadili ich k stolu. Toto je spôsob radikálnej zmeny v Božom milosrdenstve. Tento prelom je radikálnou zmenou, konverziou. Naša odpoveď na takúto zmenu môže byť vyjadrená našim novým vzťahom k našim blížnym. Starostlivosť a vzájomná akceptácia sú prejavom Božej lásky, kde nie je miesto pre žiadnu diskrimináciu. My všetci  sme pod Božou milosťou, aj keď si ju nezaslúžime. Nie je tu miesto na pýchu a nadradenosť, aby sme  iných vnímali  ako horších v porovnaní so sebou.

Súčasťou modlitieb bola zbierka, ktorej finančné prostriedky vo výške 306,-€ur boli poukázané na projekt organizácie KĽÚČ (Ključ) pre poskytnutie pomoci ženám , ktoré stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Jeho cieľom je pomôcť ženám nájsť cestu zo závislosti, poskytnúť im psychologicko-sociálne poradenstvo a vzdelávacie kurzy.

Dáša Fedorková, koordinátorka SDM za Gréckokatolícku cirkev na území mesta Košice

Košice dňa 4.03. 2019

hdr

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *