Pozdrav prvého moderátora ES KE k 25 rokom ES v Košiciach

Ekuména Košice to je hlavne ekumenické  bratstvo, ale i inštitúcia. Má 25. rokov. Je zrelá, dospelá. Známa na celom SK a i v ekumenických spoločenstvách v Európe.

Zvonku: Je tu už výmena generácií: Terajší moderátor je už generačne mladší, jeho zástupca je jeden zo zakladajúcich členov. Vzhľad tejto mladej inštitúcie poznáme – má štatút, sídlo, sekretára na stály úväzok aj kanceláriu a rozpočet, a vzťahy, a plány…

Ale Ekuména je predovšetkým dielo Sv. Ducha. A tak zamerajme pohľad do vnútra.

Ježiš jednotu neprikazuje, ale sa za jednotu modlí: ona je totiž darom Božím. Ale my musíme stále vytvárať podmienky. A tie už prikazuje: lásku, odpúšťanie, milosrdenstvo… Opustiť sebestačnosť a prekonať sa.

Potom sa prejavia aj navonok plody, ako niečo krásne a príťažlivé. Tých 25 rokov života a činnosti ES KE je viditeľne pozitívnych. Nepočuli sme hodnotenia negatívne.

Pohľad verejnosti na cirkvi na SK sa posunul  – kresťanstvo je iba ako jedna z alternatív. Väčšinu obyvateľov málo zaujímajú názory, postoje a vyhlásenia cirkví. Ale spozornejú, keď nás vidia spolu –evanjelika a reformovaného a pravoslávny a katolíka…

Cirkvi v určitom zmysle patria do ich kompetencie, sme i občanmi.  A i oni niekedy môžu a chcú prejaviť sympatiu ku kresťanstvu, k duchovnému svetu, a chcú nám i pomáhať. To sprevádza ES Ke od samého počiatku: Stali sme partnermi. Sú tu naše mnohé spoločné cesty, je tu Festival sakrálneho umenia, Dni mesta Košice, pomoc charite, požehnanie domu smútku, alebo spomienka padlým vojakom na cintoríne. Môžeme hovoriť o tradícii, ale priestor na rozšírenie. Na úžitok všetkým, na viditeľnú spoluprácu.

Medzinárodná spolupráca. Už 5 rokov máme kontakty s ES Mukačevo a Užhorod. Vytvorený je systém: Výmena skúseností, pracovné stretnutia a sympóziá, spolupráca.

Samotné fakt je prínosný. Priam sa núka poučenie sa: UA je chudobná viac rozdelená a je vojna. Ale viac duchovná, má viac zelenú, viac sa od nás očakáva. Cirkvi majú väčšiu autoritu a vážnosť. Ale spolupráca s št. správou nemá takú tradíciu, treba ju tvoriť…

Niekoľko dní pred týždňom pápež František zdôraznil záväznosť ekumenizmu – nie je dobrovoľný. V čas narastajúcich nerovností treba vyvinúť spoločné ucelené svedectvo pri presadzovaní spravodlivosti a pri podpore tých najslabších prostredníctvom konkrétnych, primeraných a účinných reakcií.

Skloníme sa pri nasledujúcom požehnaní. Na ňom záleží. Tu som pridal krásne axiómy protestantov: sola fides, sola gratia, soli Deo gloria.

Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *