Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.-25.01.2021

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára 2021. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

TÉMA NA ROK 2021: Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia (porov. Ján 15, 5 – 9)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021 pripravila mníšska komunita z Grandchamp. Na základe textu z Jánovho evanjelia 15, 1 – 17 vybrali tému: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia,“ ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine.V30-tych rokoch minulého storočia niekoľko žien reformovanej tradície z frankofónnej časti Švajčiarska, ktoré patrili ku skupine nazvanej Dámy z Morges (Dames de Morges), znovu objavilo dôležitosť ticha pri počúvaní Božieho slova. Zároveň stým oživili prax duchovných cvičení na posilnenie svojho života viery, inšpirované príkladom Krista, ktorý odchádzal na tiché miesto, aby sa modlil. Čoskoro sa k nim pridali aj ďalšie ženy a podieľali sa na pravidelne organizovaných duchovných cvičeniach v Grandchamp, malej dedinke na brehu jazera Neuchâtel. Ukázala sa potreba zabezpečovať permanentnú modlitbovú službu a pohostinnosť pre čoraz väčšie množstvo hostí a účastníkov duchovných cvičení.Dnes má komunita približne päťdesiat sestier rôzneho veku, z rozličných cirkevných tradícií, krajín a kontinentov. Vo svojej odlišnosti predstavujú sestry živé podobenstvo o spoločenstve.Zostávajú verné životu modlitby, životu v spoločenstve, a prijímaniu hostí. Omilosť svojho rehoľného života sa sestry delia s návštevníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí prichádzajú do Grandchamp stráviť čas duchovného stíšenia, uzdravenia, alebo hľadania zmyslu.

Prvé sestry prežívali bolesť z rozdelenia medzi kresťanskými cirkvami. V tomto trápení bolo pre nich povzbudením priateľstvo s Abbé Paulom Couturierom, jedným zo zakladateľov Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Preto bola od samých začiatkov srdcom života komunity modlitba za jednotu kresťanov. Tento záväzok spoločenstva v Grandchamp, spolu s jeho vernosťou trom pilierom – modlitbe, komunitnému životu a pohostinnosti .

Na osem dní Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 preto navrhujeme takúto cestu modlitby:

1. deň: Povolaní Bohom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Ján 15, 16a)

2. deň: Vnútorne dozrievať: „Zostaňte vo mne aja zostanem vo vás“ (Ján 15, 4a)

3. deň: Vytvárať jedno telo: „Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Ján 15, 12b)

4. deň: Spoločne sa modliť: „Už vás nenazývam sluhami […] Nazval som vás priateľmi“ (Ján 15, 15)

5. deň: Nechať sa premeniť Slovom: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“ (Ján15, 3)

6. deň: Prívetivo prijímať iných: „Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo“ (Ján 15, 16b)

7. deň: Rásť vjednote: „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

8. deň: Zmieriť sa s celým stvorenstvom: „Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15, 11)

Viac na https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2021.pdf

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *