Slávnostné Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roku 2023/2024

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach a Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov v Košiciach v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás srdečne pozývajú na slávnostné Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roku 2023/2024 do seminárneho kostola Sv. Antona Paduánskeho dňa 25.09.2023 o 19:00 hod.

Správa z podujatia:

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrum svätých Košických mučeníkov a  Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice slávnostne zahájili nový akademický rok 2023/2024 svätou omšou VENI SANCTE dňa 25. 9. 2023 v seminárnom kostole sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Hlavným celebrantom sv. omše bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Mons. Bernard Bober vo svojej homílii povzbudil všetkých študentov a pedagógov, aby sa nechali viesť Ježišovou školou a jeho výzvam v duchu evanjelia. Zvýraznil dôveru v Bohu, že má s nami všetkými svoj plán.

V závere sv. omše odovzdal Mons. Bober menovací dekrét vatikánskeho Dikastéria pre kultúru a vzdelanie doc. ThDr. Radoslavovi Lojanovi, PhD. súčasnému dekanovi TF, ktorý povedie TF KU aj v ďalšom funkčnom období. Následne dekan fakulty doc. Radoslav Lojan vo svojom príhovore vyjadril nádej, že máme pred sebou nie obyčajný akademický rok, ale veríme, že s Božou pomocou bude aj úspešný. Prítomných pozdravil aj PaedDr. Dušan Havrila, PhD., predseda Ekumenického spoločenstva mesta Košice a povzbudil prítomných, aby sa denne nebáli prosiť Boha o dar múdrosti, trpezlivosti, ale aj o dobré duchovné i mentálne zdravie.

Sv. omši sa zúčastnil rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSC., ale aj viacerí  predstavitelia Košických univerzít a fakúlt a členovia Ekumenického spoločenstva v Košiciach.

Marieta Koščíková

Foto: Eugen Bernáth

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *