Pozvánka na konferenciu „O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života bl. Sáry Salkaházi“

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás srdečne pozývajú na konferenciu „O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života bl. Sáry Salkaházi“ dňa 14.11.2023  na TF KU v Košiciach.

SARA 2023