Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu

Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pozýva na ďakovnú ekumenickú bohoslužbu za úrodu. Uskutoční sa 22. októbra 2023 o 18:00 v Kostole ECAV, Mlynská 23, Košice. Témou ďakovnej ekumenickej bohoslužby je Žalm 145, 15 -16: ,,Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.“

Tlačová správa po skončení ďakovnej ekumenickej bohoslužby

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločenstiev na území mesta Košice v spolupráci s Katedrou spoločenských vied TF KU v Ružomberku už po 25x pripravilo spoločnú Ekumenickú bohoslužbu – poďakovanie za úrodu, ktorá bola zároveň spojená s modlitbami za situáciu v Izraeli. Bohoslužba sa konala v nedeľu 22.10.2023 o 18:00 h v Evanjelickom Božom chráme a.v. na Mlynskej 23 v Košiciach. Tejto bohoslužby sa zúčastnili predstavitelia cirkvi na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Gréckokatolícka cirkev, Rímskokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev a Židovskej náboženskej obce.

K zhromaždeniu sa v úvode prihovoril moderátor ES Dušan Havrila a privítal bratov a sestry zo Židovskej náboženskej obce so svojim predsedom Ivanom Skljarszkym. Modlitby sa prednášali v duchu biblických textov z Piatej knihy Mojžišovej 8,5-14 a z Listu Filipanom 4,10-13 – ako vďaku za prijaté dary a Evanjelia podľa Lukáša 12,13-31 v podobenstve o chamtivom boháčovi. Homíliu predniesol Radoslava Lojan, dekan TF KU v duchu slov žalmu„Na teba sa upierajú všetky oči. Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a sýtiš všetko čo žije“(Žalm 145,15 -16). Povzbudil prítomných o dôvere v Boha, ktorý sa o nás stále stará. Ďakovanie patrí a to nielen Bohu, ale aj ľuďom za prácu, bez ktorej by dary úrody nevznikli. Potom nasledovali modlitby za Izrael ale aj za Ukrajinu a ďalšie miesta, kde pretrvávajú boje. Boli prednesené prosby o zmierenie a pokoj na týchto územiach. Modlitby boli obohatené spevmi Evanjelického speváckeho zboru Chválospev v Košiciach.

Marieta Koščíková
poverená tajomníčka ES

Foto: https://photos.google.com/share/AF1QipOIGjr2_n29zCxE4hvwSV2WkXjvRvhIfbVD-6EGq49h-ClgLK3yYMLshZntyfp0qw?key=OFgtRFNsb04zVWlwTE9vamF2V01ld1JCbk5OYWV3

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *