Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 2024

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov bude 23. januára 2024 o 18.00h na Historickej radnici, Hlavná 59, Košice.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vzniklo v roku 1994. Tvoria ho: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity. Špecifikom tohto spoločenstva je Židovská náboženská obec, ktorá sa od vzniku ES zúčastňovala na jeho aktivitách.

ES má od roku 2000 samostatnú právnu subjektivitu. Súčasným moderátorom je Dušan Havrila z Evanjelickej cirkvi a.v. a  zástupcom je Radoslav Lojan z TF KU.

Tlačová správa po konaní EBS

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a cirkevných spoločenstiev v Košiciach 23. januára 2024 o 18:00 h vo veľkej sále Historickej radnice v Košiciach spoločne predniesli modlitby na bohoslužbe slova za jednotu kresťanov 2024. Ústrednou témou a mottom boli slova z Lukášovho evanjelia 10,27. MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA A SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO v ktorom
je zvýraznená evanjeliová výzva o pocestnom Samaritánovi a Ježišovej rade, kto je náš blížni. Hlavným kazateľom bol pastor Apoštolskej cirkvi v Košiciach Mgr. Miroslav Tóth, ktorý zvýraznil myšlienky , že pre každého človeka láska je iná. Najviac však milujeme Boha, tým že žijeme jeho slovo. Tohtoročné modlitby pripravili ekumenický tím z Burkiny Faso, ktorému pomáhalo miestne Spoločenstvo Chemin Neuf (SCN). Ekumenických modlitieb za jednotu kresťanov sa zúčastnili predstavitelia všetkých kresťanských cirkvi v Košiciach a ŽNO. V závere sa moderátor ES v Košiciach poďakoval Bohu za 30 rokov existencie Ekumenického spoločenstva v Košiciach, ktoré zdokumentovali v publikácii Ekumena Košice (1993-2024) . Poďakoval sa Magistrátu mesta Košice, ktoré počas 30 rokov existencie podporovalo činnosť Ekumenického spoločenstva. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí tvorili tento dokument. V závere sa prihovoril primátor mesta Ing. Jaroslav
Poláček a viceprimátora Mgr. Lucia Gurbalová a popriali ES a všetkým košičanom odovzdanosť v modlitbe do Božej prozreteľnosti a ochrany.

Marieta Koščíková, tajomníčka ES

Foto:

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *