Ekumenický pašiový sprievod 2024

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na 30. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok v Košiciach dňa 29.03.2024 o 13:00 hod. so začiatkom pri kostole ECAV na Mlynskej ulici.

Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 29-ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Bohoslužba jedinečne spája veľkopiatkové obyčaje kráčať v sprievode (symbolicky nasledovať Ježiša Krista),  čítať zo Svätého písma o jeho utrpení a ohlasovať jeho lásku k človeku. Toto napomáha a súčasne i vytvára novú jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami i ľuďmi dobrej vôle. Ekumenickú akciu podporilo mesto Košice.

Mediálne správy po EPS:

https://kosice.korzar.sme.sk/c/23306283/v-duchu-krestanskej-lasky-pasiovy-sprievod-reagoval-aj-na-napatie-vo-svete-i-u-nas.html

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *