Slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou

Dekan TF KU a moderátor ES Košice doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. v spolupráci s KS Košice, UPC a Mestom Košice Vás pozýva dňa 28. septembra 2020 o 19:00 hod. na slávnostné VENI SANCTE s ekumenickou účasťou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach pri príležitosti začiatku akademického roka 2020/21.

 

Vedecká biblická konferencia „O Božom Slove“

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s GTF PU, SUJS SAV, C-SBBS, Centrom spirituality VZMLacka a Bratskou jednotou baptistov pripravuje vedeckú biblickú konferenciu dňa 30.9.2020 od 8:30 do 13:00 v Aule a biblickú výstavu (prevažne zo zbierky M. Lapčáka, CSVZML, GTF PU, TF KU) dňa 30.9.-2.10.2020 v Átriu TF KU. Konferencia (z dôvodu COVID19 iba prvý blok prednášok s obmedzeným počtom účastníkov) sa uskutoční na záver Roku Božieho slova, v deň spomienky na sv. Hieronyma – tento rok je to 1600 rokov od jeho smrti. Účasť prisľúbili prof. Markl, prof. Dubovský z Pápežského biblického inštitútu v Ríme, čerstvý SSDr z PIB A. Bodor z Cluj Napoca a ďalších 13 prednášajúcich. Konferenciu pripravuje Lapko, s realizáciou pomôžu Feník a Sekerák.

Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve

Dňa 9. októbra 2020 sa v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach konalo medzinárodné ekumenické sympózium pod názvom „Cezhraničná ekumenická spolupráca spoločenstiev v Košiciach a na Zakarpatí v Užhorode a Mukačeve“ v rámci Dni Ukrajiny v Košiciach.

Teologická  fakulta je súčasť Ekumenického spoločenstva v Košiciach, a spolu už niekoľko rokov rozvíja spoluprácu s Ekumenickými združeniami na Ukrajine, hlavne v Užhorode a Mukačeve. Vystala potreba túto spoluprácu zhrnúť a analyzovať a prizvať i jej partnerov, a to sú Mesto Košice, hnutie Fokoláre,  a najnovšie aj združenie Feman.

Záštitu nad podujatím prevzala námestníčka primátora Mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová. Mesto Košice má totiž s Ekuménou Košice a aj mestom Užhorod dlhoročné partnerské vzťahy. Mesto menovalo aj splnomocnenca pre vzťahy s Ukrajinou – Ing. Eduarda Buráša. Ten vhodne skoordinoval ekuménu Košice, ekumény na Zakarpatí a i  Združenie Feman, zamerané na širšiu cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. A tak sa i sympózium konalo i v rámci Dni Ukrajiny v Košiciach. Celé podujatie moderoval PaedDr. Dušan Havrila, PhD., moderátor ES v Košiciach.

V úvodnom pozdrave námestníčka primátora Mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová  vyzdvihla ekumenické iniciatívy v meste Košice, ktorých duchovný a spoločenský vplyv presahuje hranice Šengenu. Potom krátko vystúpil prítomný sekretár Veľvyslanectva SR v Kijeve Miroslav Denci a prejavil vzácnu pripravenosť napomôcť ekumenickým aktivitám na Ukrajine.

Videoprenos z Košickej auly Teologickej fakulty nás spojil s členmi ekumenických spoločenstiev na Zakarpatí na dvoch miestach – v Užhorode a v Mukačeve. Mohli sme sa nielen počuť, ale i sledovať prednášky, prednášajúcich a diskutujúcich. Nadviazali sme tak na vzácne minuloročné návštevy v zboroch, farnostiach, v centrách pre deti, alebo v rómskych kolóniách. Videli a počuli sme našich v Mukačeve – sestru moderátorku Vieru Fedivú, brata Fedora Rajčinca, syna nebohého biskupa Fedora a sekretára brata Roberta Spontáka a ďalších. Komunitu v Užhorode zastupoval brat sekretár Vadim Khlobas.

Riaditeľ Združenia Feman Ing. Eduard Buráš poukazoval na činnosť tohto združenia a na ďalšie možnosti rozšírenia spolupráce. Nasledujúca téma bola súčasný stav ekumény na Zakarpatí a UA (Anton Konečný, Slovák, pôsobiaci na Zakarpatí). Po pozdravoch zo Zakarpatia nasledovali analýzy, venované systematickému teologickému dialógu (doc. Radoslav Lojan) a praktickej spolupráci (Mgr. Jaroslav Széles), ktoré trvajú už vyše 5 rokov, a sú sústredené najmä na stretnutia v Košiciach a Sinjaku. Napriek aktuálnym zdravotníckym obmedzeniam podujatie obohatilo prítomných v oboch krajinách. V elektronickom výstupe istotne obohatí aj ďalších záujemcov o  rozvíjajúce sa aktivity v duchovnej, ale i v spoločenskej a sociálnej sfére.

Niekoľko myšlienok zo sympózia: Ekumenická spolupráca je pre pozitívny vplyv evanjelia vo svete nutná, hoci nie je samozrejmá, a len  postupne sa rozširuje. Ekumenické hnutie je Božie, medzinárodné a svetové.

Videozáznam z medzinárodného ekumenického sympózia si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://us02web.zoom.us/rec/share/XL5RL771hNkVCK2MssOg6viI26j35Wb6czNQIFXtBDMAls0ZNvc0rWgGCawWNkSq.KgQZOicTcUVrI2R9

* access Passcode: 2G?!@91J

 

Výzva náboženstvám venovať 14. máj 2020 modlitbe a pôstu za koniec pandémie

Medzináboženský výbor pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve v sobotu 2. mája zverejnil výzvu adresovanú všetkým náboženským lídrom a ľuďom akejkoľvek viery z celého sveta „obrátiť sa na Boha jednotným hlasom“ v modlitbe a pôste za ukončenie pandémie Covid-19 a jej negatívnych dôsledkov. Osobitným dňom modlitby a pôstu má byť štvrtok 14. mája 2020.

Vo výzve Výboru pre ľudské bratstvo sa okrem iného uvádza: „Pozývame všetkých ľudí na celom svete, aby sa obrátili k Bohu modlitbou, prosbami, konaním pôstu a skutkov milosrdenstva – každá osobu, v každej časti sveta podľa svojho náboženstva, viery či náuky -, aby Boh odstránil túto pandémiu, aby nás zachránil od tohto súženia, pomohol vedcom nájsť liek, ktorý by ju porazil a aby Boh oslobodil svet od zdravotných, ekonomických a humanitárnych dôsledkov rozšírenia tak závažnej nákazy.“

Výbor zároveň navrhol zorganizovať „na štvrtok 14. mája deň modlitby, pôstu a prosieb za ľudstvo a pozýva všetkých náboženských lídrov a ľudí celého sveta, aby odpovedali na toto humanitárne pozvanie obrátiť sa na Boha jednotným hlasom, aby ušetril ľudstvo, pomohol mu prekonať pandémiu, navrátil mu bezpečnosť, stabilitu, zdravie a blaho a aby sa po eliminovaní tejto pandémie náš svet stal ľudskejším a bratskejším“.

Online Dialogue: Europe 2020

On the 9th of May we will celebrate Europe Day and through this online dialogue we will discuss the EU project: after 75 years of peace within the EU, how do we move forward?

Date: Saturday, May 9, 2020,  Europe Day
Time: 2.00 p.m. – 4.00 p.m.

Once you register on  https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/europa/

you will receive an email with the link and the password that will allow you to participate. Participation is free of charge.

Languages: German

Speakers on behalf of Ecumenical community in Kosice: presentation by Miroslav Gira, Dušan Havrila, Radoslav Lojan, Mgr. Jaroslav Széles

It’s been 70 years since the Schuman Declaration and we have enjoyed 75 years of peace in Europe. What about the future?

The European Union, which embraces 513 million inhabitants and a great diversity of Countries, cultures and identities, is a unique project in the history of humanity. It is the greatest peace project that followed the Second World War. Robert Schuman once said: “The European co-operation and integration could not, and must not, be limited to an economic and technical endeavour: it needs a soul, an awareness of its historical roots and its present and future responsibility, together with a political will to serve the common human ideal”. Thirty years ago, in 1989, we witnessed the fall of the Berlin Wall: it was a promising event, one that took us all, Easterners and Westerners, by surprise. A wave of euphoria swept over all Europe: peace in Europe, peace for all!

In 2020, 70 years since the Schuman Declaration, we will discuss the development of this human project and, above all, how to keep on making it better. We will speak about culture and values in Europe: how do we deal with our differences and what do we have in common? Which are our historical roots? What kind of future do we desire for Europe? Which are the main challenges that Europe must face? How can we work together to promote a stable peace in Europe, and which values are indispensible for this objective? We will try to answer these questions during our small groups’ discussions.

Program
2.00 p.m. Interactive introduction of the theme
2.15 p.m. Video by PAX: ‘Four future scenarios for Europe in 2040’
2.20 p.m. Dialogue at the ‘tables’ (parallel session with groups’ discussion)
3:20 p.m. Plenary session to gather feedback from the dialogue sessions

More at: https://www.together4europe.org/en/insieme-online-una-rete-virtuale-ma-reale/

Together for Europe in the Netherlands actively supports this initiative, organized by  Pax voor vrede en Comité Europadag Utrecht. Hope to see you!

Beatriz Lauenroth 

Photos of people: ©Canva

Ekumenický pašiový sprievod 2020 ONLINE

V tomto roku pre šírenie svetovej epidémie koronavírusu jednotlivé cirkvi na území mesta Košice s rešpektom prijali nariadenie vlády a zrušili všetky verejné bohoslužby a teda aj Ekumenický pašiový sprievod. Informačné technológie ponúkajú  sledovanie priameho vysielania. Vedenie Ekumenického spoločenstva Košice sa rozhodlo pripraviť tohtoročný Ekumenický pašiový sprievod z jedného statického miesta a to z Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi dňa 10.04.2020 v piatok od 13:00 do 14:00 hod na tomto odkaze. Modlitby sa uskutočnia v uzavretom priestore Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi bez účasti veriacich na Bratislavskej ulici 1 v Košiciach so zabezpečením internetového prenosu, v súlade s prijatými hygienickými nariadeniami.

Archív: https://www.youtube.com/watch?v=G4syz6BwJpE&feature=youtu.be

Pozvánka pre médiá: Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vás pozýva na Ekumenický pašiový sprievod s témou Ježišových slov: Prišla moja hodina na Veľký piatok 10. apríla 2020 o 13:00 hod ONLINE. Podujatie podporilo Mesto Košice. Viac na priloženom plagáte. Pašiový sprievod 2020 – Plagát

Texty k Ekumenickému pašiovému sprievodu 2020

Ekumenická bohoslužba slova 20.1.2020

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa dňa 20. januára 2020 v Historickej radnici na v Košiciach uskutočnila 26. Ekumenická bohoslužba slova za účasti cirkevných predstavených a približne stovky veriacich. Hlavným celebrantom a kazateľom bol protosynkel Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, archimandrita Jaroslav Lajčiak. Vo svojom príhovore archimandrita Lajčiak poukázal na Krista ako na cestu k jednote, ktorý je jediná cesta lásky a pravdy. Ekumenickej bohoslužby slova sa zúčastnili okrem cirkevných predstaviteľov aj predstavitelia miestnej správy a samosprávy mesta Košice, veriaci rôznych denominácii na území mesta Košice.

Ekumenické spoločenstvo na území mesta Košice

Plagát EBS 2020

Festival sakrálneho umenia 2018

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s mestom Košice v týchto dňoch realizuje ďalší ročník Festivalu sakrálneho umenia v čase od 11. -25.11.2018. Vrámci festivalu pripravujeme Ekumenický koncert, ekumenickú bohoslužbu, výstavu v spolupráci s K91 v priestoroch TF a mnohé iné sprievodné aktivity, o ktorých Vás môžete nájsť informácie na http://www.kamdomesta.sk/kosice/festival-sakralneho-umenia-2018